wiza - karta pobytu - obywatelstwo

Legalne przebywanie i praca na terytorium Polski to kluczowe zagadnienie dla obcokrajowca. Wymagane zezwolenia i skomplikowane procedury mogą przyprawić o ból głowy.

Pomoc w legalizacji pobytu i pracy w polsce

Wizyta w urzędzie i skomplikowane procedury, zmieniające się prawo, nieprzyjazny język urzędowy zamieniamy w dokumenty.

Świadczymy usługi dla osób indywidualnych i firm. Na bieżąco śledzimy zmiany przepisów prawnych, związanych z cudzoziemcami w Polsce

Działamy nie tylko w Przemyślu, ale na terenie całego kraju.

zakres naszych usług :
  1.  skompletowanie wniosku o wizę i zezwolenie na pobyt czasowy i stały
  2. pomoc w uzyskaniu pozwolenia o pracę
  3. reprezentowanie przed urzędami w toku postępowania
  4. legalizacja pobytu uczniów i studentów
  5. legalizacja pobytu rodzin cudzoziemców
  6. pomoc w uzyskaniu obywatelstwa polskiego
Liczba osób, posiadających ważne dokumenty potwierdzające prawo pobytu na terytorium RP

Stan na 01.07.2019 za Urzędem do Spraw Cudzoziemców

Sprawdź tutaj

0
Pobyt stały
0
Pobyt czasowy
0
Pobyt rezydenta długoterminowego UE