Legalnie, czyli jak?

Legalizacja pobytu w Polsce

Jeżeli jesteś w Polsce gościnnie, zamierzasz tu zamieszkać i pracować, lub po prostu studiować, to na pewno zdajesz sobie sprawę z konieczności posiadania ważnego #DokumentuPobytowego.

JAK WYGLĄDAJĄ PROCEDURY LEGALIZACJI POBYTU???

Jaką ścieżkę musisz przejść?
Każdy z nas ma swoją historię… Niektórzy posiadają tzw. polskie korzenie, inni przebywali już na terenie Polski ze względu na studia, jeszcze inni chcieliby dołączyć do rodziny. Dla niektórych przyjazd do Polski jest trampoliną do krajów zachodniej Europy. Większość jednak czuje się tu jak w domu, chce pracować, mieszkać, lub prowadzić biznes, wysłać dzieci do szkoły, po prostu żyć!

JESTEŚ TURYSTĄ

Pierwszą wymagającą najmniej procedur urzędowych jest sytuacja, w której od czasu do czasu odwiedzasz Polskę w celu np. zakupów czy turystycznym. Wtedy jedyne czym musisz się wykazać to tzw. #PaszportBiometryczny lub #Wiza. Na ich podstawie możliwy jest pobyt w Polsce łącznie maksymalnie 90 dni podczas 180 dni (w przypadku paszportu i wizy Schengen typu “C”), lub rok (w przypadku wizy krajowej typu “D”).

Co się jednak dzieje, gdy planujesz pobyt dłuższy jak 3 miesiące? Chcesz pozostać na dłużej by pracować legalnie czy studiować?

PRZEBYWASZ W POLSCE >3 MIESIĘCY

W takim przypadku masz możliwość ubiegania się o #PobytCzasowy, a co z tym związane #KartęPobytuCzasowego. Daje ona możliwość wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności posiadania wizy. Jeżeli jesteś cudzoziemcem, który planuje pobyt w Polsce dłuższy niż 3 m-ce możesz ubiegać się o zezwolenie na #PobytCzasowy

Trzy lata to maksymalny czas Twojego czasowego pobytu na jednym dokumencie. Na trzy miesiące przed końcem terminu ważności #KartyPobytu należy złożyć wniosek o jej przedłużenie.

#KartęPobytu ubiegać się możesz jeżeli chcesz podjąć pracę, studia, prowadzić działalność gospodarczą, badania naukowe, itd.

Karta pobytu czasowego

 #LegalnaPraca możliwa jest jeżeli posiadasz adnotację „dostęp do rynku pracy”. Jesteś zobowiązany wykonywać pracę na rzecz konkretnego pracodawcy na wskazanym stanowisku. Adnotacja ta nie oznacza niestety nieograniczonego dostępu do rynku pracy. Jeżeli będziesz chciał zmienić pracodawcę koniecznie pamiętaj by poinformować odpowiedni urząd we właściwy sposób.

Zdarzają się takie sytuacje, kiedy zezwolenie na pobyt czasowy zostaje cofnięty. Powodów cofnięcia zezwolenia może być wiele, np. ustał cel pobytu, dane cudzoziemca zostały wpisane do wykazu cudzoziemców, których pobyt jest niepożądany lub zalega w płaceniu podatków itd.

Karta Polaka

Jeżeli posiadasz korzenie polskie, lub jesteś związany kulturowo z naszym krajem możesz starać się o przyznanie tzw. #KartyPolaka. O ten dokument ubiegać się może obywatel jednego z krajów byłego ZSRR, czyli między innymi: Białorusi, Litwy, Łotwy, Federacji Rosyjskiej, czy Ukrainy.

Jednym z najważniejszych udogodnień posiadania karty jest prawo do zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, a także podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Dzięki powyższemu dokumentowi możesz podjąć studia oraz ubiegać się o stypendium. Będziesz mógł również bez problemu korzystać ze świadczeń #OpiekiZdrowotnej. Zaoszczędzisz również na przejazdach korzystając z ulgi na przejazdy kolejowe. Kolejnym argumentem poważającym za staraniem się o #KartęPolaka jest fakt, że okres jej ważności to aż 10 lat, z możliwością łatwego jej przedłużenia.

Muszą być jednak spełnione pewne warunki: co najmniej jedno z Twoich rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było #NarodowościPolskiej, lub wykażesz swój związek z polskością.

Zdecydowanie warto posiadać #KartePolaka, ponieważ zapewni Ci ona przywileje i udogodnienia podczas pobytu w Polsce. Dodatkowo jest ona też pierwszym krokiem do skróconej procedury starania się o #ObywatelstwoPolskie.

Karta Pobytu Stałego

Nie wszyscy cudzoziemcy mogą otrzymać #PobytStały. Zezwolenie to dotyczy tych, których podstawowym celem pobytu jest stworzenie swojego ośrodka życiowego w Polsce.

Do ubiegania się o ten typ zezwolenia uprawnione są między innymi: 

  • osoby posiadające #KartePobytuCzasowego,
  • małżonkowie obywateli polskich,
  • osoby posiadające #KartePolaka,
  • dzieci osób, które posiadają już w Polsce zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  • azylanci, uchodźcy czy też ofiary handlu ludźmi.

Posiadacz #KartyPolaka może ubiegać się już na wstępnie o pobyt stały z pominięciem wcześniejszego pobytu czasowego.

Zezwolenie na pobyt stały wydawane jest na czas nieoznaczony. Karta pobytu stałego ma ważność 10 lat, podobnie jak polskie dowody osobiste. Oznacza to, że po upływie tego okresu wystarczy wnioskować o kolejną kartę.

Rezydent Długoterminowy UE

Pozostali cudzoziemcy, którzy chcą zostać w Polsce na stałe, a przebywali w niej w związku z wykonywaniem pracy przez okres co najmniej 5 lat, powinni ubiegać się o zezwolenie na pobyt tzw. #RezydentaDługoterminowegoUE.

Określony jest również dokładnie czas przebywania poza granicami Polski. Jednorazowo jest to nie dłużej niż 6 miesięcy, a łącznie wszystkie Twoje pobyty poza Polską nie mogą przekroczyć 10 miesięcy w ciągu 5 lat.

W czym pomoże Ci AKTYWATOR BIZNESU?

Każda z procedur, jaka wiąże się z uzyskaniem jednego z powyższych dokumentów legalizujących pobyt jest ściśle określona przez Ustawę o Cudzoziemcach, oraz Wydziały Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w urzędach wojewódzkich. 

Dokumentów niejednokrotnie jest tak duża ilość, a dla osoby obcego pochodzenia stanowi to wyzwanie. Konieczna jest też znajomość procedur, lokalizacji urzędów, świadomość terminów, oraz tłumaczenie przysięgłe dokumentów.

We wszystkich powyższych kwestiach jesteśmy do Twojej dyspozycji. Niejednokrotnie pomagaliśmy w tematyce legalizacji jak i deportacji

Zachęcamy zatem do kontaktu z naszym biurem. Gwarantujemy fachową obsługę i terminowość. Zajrzyj proszę do zakładki Usługi.

Udostępnij:

Więcej artykułów

ОСВІТА В ПОЛЬЩІ

Освіта в Польщі

Болонська система​ Ми вибираємо для своїх дітей, і разом з ними , навчання в Польщі. Що собою уявляє система освіти в Польщі? Республіка Польща підтримує

Przeczytaj więcej
ОСВІТА В ПОЛЬЩІ

Чому саме навчання в Польщі?

НАВЧАННЯ В ПОЛЬЩІ Закінчення школи, екзамени,початок рекрутації в вищі та середні учбові заклади, вибір напрямку навчання, вибір учбового закладу і т.п – мільон питань падає

Przeczytaj więcej

Napisz do nas