Magdalena

 

Przedsiębiorstwo społeczne to podmiot prowadzący działalność gospodarczą z której zyski nie są przeznaczone na bogacenie się właścicieli czy akcjonariuszy, a na jego dalszy rozwój oraz ściśle określone cele społeczne m.in. integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przedsiębiorstwo społeczne ma na siebie zarabiać, natomiast celem nadrzędnym jego istnienia jest działalność społeczna. Przedsiębiorstwo społeczne może przybierać formy takie jak: spółdzielnie socjalne, Zakłady Aktywizacji Zawodowej, spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym, spółdzielnie pracy.

Na Podkarpaciu działa 79 przedsiębiorstw społecznych, a w całej Polsce jest ich 763.

Źródło: www.ekonomiaspoleczna.gov.pl

Małgorzata