SAIP

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół PWSW, Przemyśl