Prywatna emerytura

Prywatna Emerytura to ubezpieczenie łączące w sobie cechy zabezpieczenia rentowego oraz ubezpieczenia na życie. Ubezpieczenie gwarantujące regularne wypłaty świadczeń do końca życia.

Klient biznesowy

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC zapewni odszkodowanie za szkody wyrządzone przez kierowcę pojazdu osobom trzecim. To oznacza, że gdy spowodujesz kolizje lub wypadek,nie będziesz musiał wypłacać odszkodowania z własnej kieszeni, tylko zajmie się tym Twój ubezpieczyciel.

 

Ubezpieczenie Autocasco

Autocasco zapewnia wypłatę odszykowania za kradzież pojazdu oraz zniszczenie/ uszkodzenie pojazdu z powodu zdarzeń drogowych, działania sił przyrody oraz działania osób trzecich.

Posiadając je, uzyskasz odszkodowanie, kiedy to Ty spowodujesz wypadek.

O

Ubezpieczenie NNW

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu.

Assistance

Ubezpieczenie  zapewniające ubezpieczonemu pomoc – serwisową, medyczną, informacyjną.

Klient Indywidualny

Ubezpieczenia  majątkowe

Ubezpieczenie Rodzinne – dzięki nim zapewnisz ochronę swojej rodziny i posiadanego majątku

Ubezpieczenie inwestycji budowlanych – pokrywa straty związane z uszkodzeniem obiektów budowlanych w skutek zdarzeń losowych.

 

Ubezpieczenia medyczne
To gwarancja szybkiego dostępu do opieki medycznej w ramach prywatnych placówek na terenie całego kraju. Ubezpieczenie kierowane jest do osób prywatnych oraz całych rodzin.

Zielona Karta

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce i Ukrainie przypadku poruszania się na terytorium innych krajów należących do systemu Zielonej Karty.