U notariusza możesz:

* otrzymać pomoc prawną przy zakładaniu i rejestracji spółek,
* sporządzić akt pełnomocnictwa;
* otrzymać poświadczenie notarialne podpisu;
*sporządzić akt założycielski;