Przygotowanie klasycznego biznesplanu pod działalność gospodarczą

Pomoc w przygotowaniu dokumentów formowych

Wyznaczanie celów, kierunków czy sposobów działania przedsiębiorstwa.

BIZNESPLAN – doskonałe narzędzie planistyczne. Pozwala nie tylko gruntownie przeanalizować pomysł na biznes, ale i ocenić jego opłacalność. Biznesplan to narzędzie komunikacji zewnętrznej, np. podczas pozyskiwania dofinansowań i kredytów dla firmy.

Napiszemy Biznesplan dla Twojej działalności, uzyskasz szczegółową analizę otoczenia i konkurencji.

Dzięki niemu opracujesz chronologiczny plan poszczególnych działań i określisz cele, jakie musi osiągać przedsiębiorstwo, aby być rentowne.

Biznesplan może zostać wykorzystany w celu ubiegania się o dotacje, kredyt firmowy, jak również jako zewnętrzna prognoza działania firmy.