Kierownik biura
536 248 958 m.urycz@aktywatorbiznesu.com
Doradca biznesowy- Zakładanie Działalności Gospodarczej
536 248 958 m.wozniak@aktywatorbiznesu.com
Doradca biznesowy - Marketing
536 248 958 s.sudzinska@aktywatorbiznesu.com
Doradca Biznesowy- Legalizacja pobytu
536 248 958 n.osieczko@aktywatorbiznesu.com
Doradca Biznesowy- Dotacje Unijne
536 248 958 a.slapczynska@aktywatorbiznesu.com
SOCIALICON