Instytut Równe

Centrum Języka i Kultury Polskiej, Równe