fundusze- nabory- procedury

Posiadamy doświadczenie w pomocy osobom bezrobotnym, przedsiębiorcom, rolnikom, instytucjom, stowarzyszeniom i innym zainteresowanym.

Dofinansowania unijne to najprężniej rozwijający się dział naszej firmy.

Największą popularnością cieszą się wciąż dotacje na otworzenie własnej działalności przez osoby bezrobotne. Niezmiennie także przedsiębiorcy poszukują nowych źródeł finansowania na istniejący biznes. Duże dotacje otrzymać mogą również rolnicy chcący założyć własną firmę lub dofinansować swoje gospodarstwa.

W minionym roku każdy z naszych Klientów otrzymał dofinansowanie!
W 2020 roku planujemy powtórzyć nasz sukces.

Zakres pomocy jaką od nas otrzymasz to:
  1. Bezpłatna konsultacja dotycząca możliwości pozyskania funduszy.
  2. Analiza aktualnych konkursów i grantów.
  3. Pozyskanie niezbędnych dokumentów aplikacyjnych oraz czuwanie nad terminami ich składania.
  4. Reprezentowanie Klienta w kontakcie z operatorami przyznającymi dotację.
  5. Przygotowanie Biznesplanu i wypełnienie Wniosku aplikacyjnego.
  6. Pomoc w ewentualnych korektach i uzupełnianiach w czasie procesu aplikacyjnego.