czyli zobowiązanie cudzoziemca do powrotu

Skutkiem nielegalnego pobytu na terytorium Polski jest nie tylko nakaz opuszczenia go, ale również nakładany zakaz ponownego wjazdu. To przykre konsekwencje zwłaszcza dla osób i rodzin, których źródłem dochodu jest aktywność w Polsce.

Najczęstsze przyczyny deportacji:

Przesłanek do opuszczenia Polski przez cudzoziemca jest co najmniej kilkanaście. Oto najpopularniejsze:

  1. jeśli cudzoziemiec nie opuścił terytorium RP przed upływem ważności wizy Schengen (typ C) lub wizy krajowej (typ D)
  2. jeśli cudzoziemiec przebywający  na podstawie ruchu bezwizowego nie opuścił terytorium RP przed upływem 90 dni w każdym okresie 180 dni
  3. jeśli cudzoziemiec wykonuje nielegalną pracę
  4. jeśli cudzoziemiec został skazany prawomocnym wyrokiem sądu.
zakaz ponownego wjazdu na terytorium polski

To druga, niemalże automatyczna konsekwencja deportacji. Zakaz wjazdu może zostać wydany na okres od 6 miesięcy do aż 5 lat.

Taką decyzję można próbować cofnąć. Nie ma gwarancji, że działanie będzie skuteczne, dlatego każdą sprawę konsultujemy indywidualnie, wraz z gronem prawników.

W zależności od przewinienia proces może być długotrwały, ale skuteczny.

Jeśli w Polsce znajduje się źródło twoich przychodów. Nie czekaj! Skonsultuj się z nami!

Pamiętaj, masz bardzo ograniczony czas na reakcję.