analiza - planowanie - rozwój

Każde skuteczne działanie musi być oparte na dobrym realnym planie, szczególnie gdy angażujesz w nie swoje fundusze.

ZDECYDUJ SIĘ NA NASZĄ POMOC W OPRACOWANIU DLA CIEBIE BIZNESPLANU.

 

Jest to niezbędne marketingowe opracowanie pomagające określić aktualną i przyszłą opłacalność przedsięwzięcia gospodarczego. Określa potencjał na rozwój biznesu oraz przewiduje ryzyko jakie może się pojawić w trakcie jego realizacji. Sporządzany jest na potrzeby wewnętrzne firmy oraz zewnętrzne celem pozyskania dotacji unijnej, z Urzędu Pracy, czy starania się o kredyt inwestycyjny.

Oferta skierowana jest osób prowadzących działalność w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw oraz do osób bezrobotnych ubiegających się o dotację.

Biznesplan przygotowany przez naszych specjalistów zawiera:

  1. Analiza aktualnej sytuacji finansowej firmy.
  2. Analiza SWOT mocne i słabe strony przedsięwzięcia.
  3. Analiza konkurencji.
  4. Strategia produktu i usługi.
  5. Sposoby wdrażania i wykonania biznesplanu w tym plan finansowy – ogólny szacunek finansowy, czyli sprzedaż, przepływ gotówki i zyski.